Hør Skriftet

Skriftet

Udvalgte artikler fra Skriftet bliver oplæst af skribenterne selv eller af bestyrelsens medlemmer og udgives løbende fra december og ind i foråret.

Herunder kan du lytte til artiklerne.

 

Lyd fra Skriftet 2020

Temaet for Skriftet 2020 var fremtid. 

Artiklen er skrevet og læst op af forstander på Ry Højskole, Ole Toftdahl.

Artiklen er skrevet af Anne Odgård Eyermann og læst op af Anne Byriel Christensen fra bestyrelsen.

Artiklen er skrevet og læst op af Jeppe Graugaard, som er underviser på Ry Højskole.

Lyd fra Skriftet 2021

Temaet for Skriftet 2021 var rum

Artiklen er skrevet og læst op af Anne Byriel Christensen fra bestyrelsen.

Artiklen er skrevet af Trine Larsen, som er suppleant i Ry Højskoles bestyrelse, og læst op af Katrine Rolle Jacobsen fra bestyrelsen.

Artiklen er skrevet af Joachim O. Seiler, som er tidligere elev på Ry Højskole, og læst op af Freja Ravn Nissen fra bestyrelsen.

Teater lærer os at være mennesker af Mads Strange Laursen

Artiklen er skrevet og læst op af Mads Strange Laursen fra bestyrelsen.

Artiklen er skrevet af Jeppe D. Graugaard, som er underviser på Ry Højskole, og læst op af Markus Skriver Husted fra bestyrelsen.

Mulighedsrummet af Kristoffer Bliksted Roug Pedersen

Artiklen er skrevet af Kristoffer Bliksted Roug Pedersen, som er tidligere elev på Ry Højskole, og læst op af Mathies Vestergaard Fjord fra bestyrelsen.

Lyd fra Skriftet 2022

Lyt til forstander Stefan Hollænder Kvamms foredrag fra Elevmødet 2022