Skriftet

Skriftet

Skriftet udgives af Elevforeningen i samarbejde med højskolen og sendes ud til foreningens medlemmer i starten af december hvert år. Skriftet er en sammenfatning af året, der er gået med både bidrag fra elever, lærere og udefrakommende skribenter.

Hvis du fremadrettet ønsker at modtage Skriftet digitalt skal du skrive til medlemsansvarlig@ryelev.dk

Læs Skriftet her.

Lyt til Skriftet her