Om elevforeningen

IMG_9901

Om elevforeningen

Ry Højskoles elevforening er for tidligere elever, kursister og ansatte på Ry Højskole. Vi er en af Danmarks største elevforeninger. Vi afholder en række arrangementer for vores medlemmer og laver et årsskrift, som bidrager til at tidligere elever kan holde kontakten med hinanden og højskolen.

Vi afholder tre faste arrangementer på højskolen hvert år. I foråret er der FRYD – ForårsRYDøgn. Her mødes tidligere elever til en dag, hvor forårsholdets elever byder velkommen på skolen til workshops og aktiviteter, de selv står for. Om aftenen holder vi festmiddag i en tætpakket spisesal og slutter aftenen af med livemusik og fest i teatersalen.

I uge 31 afholder vi RUF (Ry Uden Filter) – et ugekursus på højskolen. Undervisningen på de forskellige moduler bliver udført af engagerede værter, der ofte har en tilknytning til højskolen på den ene eller anden måde.

Når RUF slutter om fredagen følger Elevmødet straks efter fra fredag til søndag. Elevmødet er det største arrangement, elevforeningen står for. Her afholdes elevforeningens generalforsamling. Med årene er antallet af deltagere steget markant og senest samledes over 700 tidligere elever til Elevmødet.

Udover arrangementerne står Elevforeningen for produktionen af et årsskrift, Skriftet, som alle medlemmer af foreningen modtager. Skriftet indeholder mange forskellige artikler om højskolen og højskoleliv generelt, men fokuserer også på aktuelle samfundsdebatter. Derudover indeholder Skriftet årsberetninger fra formanden og kassereren.

Vi håber, at alle nuværende og tidligere elever på skolen vil være en del af elevforeningen, så vi kan fortsætte med vores fælles arrangementer.