Stil op til bestyrelsen

Hvem er bestyrelsen?

Bestyrelsen er den gruppe af ni tidligere elever, der repræsenterer Elevforeningen og alle dens medlemmer. Vores hovedopgave er at fortsætte og styrke fællesskabet i højskolens ånd mellem tidligere elever og ansatte til Ry Højskole. Det gør vi ved hvert år at lave de tre arrangementer FRYDRUF og Elevmødet og ved at udgive Skriftet

Vores arbejde kan bedst beskrives som en virkelig hyggelig og social projektgruppe, hvor vi har forskellige roller; både de typiske bestyrelsesposter som kasserer, forperson osv. men også roller som baransvarlig, RUF-koordinatorer eller som Elevmøde-koordinatorer
I løbet af året besøger vi højskolen i weekender med jævne mellemrum for at holde møder, hygge os, planlægge arrangementer og lære årgangene at kende, så de får et godt kendskab til Elevforeningen.  

Hvis vi selv skal sige det, så er det virkelig skægt at sidde i bestyrelsen! Opgaverne og ansvaret spænder vidt, mens man får indsigt i højskolemaskinens traditioner og ideer. Vores arbejde er frivilligt men udgiftsfrit, og man får sine transportudgifter til skolen dækket.

Stil op til bestyrelsen

Hvis man kunne tænke sig at være en del af bestyrelsen, kan man stille op til Elevforeningens generalforsamling, som afholdes under Elevmødet.

Man kan stille op, hvis man er tidligere ansat eller tidligere elev fra enten et langt eller kort kursus og samtidig er medlem af Elevforeningen.
Der kan dog kun sidde én pr. årgang, én tidligere ansat og én fra de korte kurser i bestyrelsen.

Vi har to slags bestyrelsesposter:
  • De ordinære poster; her sidder man to år ad gangen.
  • Suppleantposter; her sidder man ét år ad gangen. 

De slags poster er der hovedsageligt af formelle krav, og vi skelner ikke mellem de to titler i vores arbejde.
Selve opstillingen og valget går i to runder. Første runde er valg til de ordinære bestyrelsesposter. Anden runde er valg til suppleantposter. 

Suppleant eller ordinær. Uanset hvad, så stiller man op således: 
  • I første runde skal man motiveres af en ven. Der er altså en anden, der på ens vegne skal rejse sig og fortælle, hvorfor man skal vælges ind.
  • Når alle kandidater er blevet motiveret, får man selv mulighed for at holde en kort valgtale.  Begge slags taler må tage 1-1½ minut.
  • Når alle kandidater har talt, så er der afstemning, og valgresultatet afsløres!

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet eller valgprocessen, kan du altid skrive til os på enten facebook-profilen »Ry Højskoles Elevforening Bestyrelsen« eller mailen bestyrelsen@ryelev.dk