Hør Skriftet

Skriftet

Udvalgte artikler fra Skriftet bliver oplæst af skribenterne selv eller af bestyrelsens medlemmer og udgives løbende fra december og ind i foråret.

Herunder kan du lytte til artiklerne.

 

Lyd fra Skriftet 2020

Temaet for Skriftet 2020 var fremtid. 

Artiklen er skrevet og læst op af forstander på Ry Højskole, Ole Toftdahl.

Artiklen er skrevet af Anne Odgård Eyermann og læst op af Anne Byriel Christensen fra bestyrelsen.

Artiklen er skrevet og læst op af Jeppe Graugaard, som er underviser på Ry Højskole.